Wyznaczyłem niewielki teren do „skopania” 3-ma różnymi nastawami wykrywacza na dosyć mocno zaśmieconej miejscówce. Z ciekawości użyłem swoich nastaw : Głęboko i czysty/ Zaśmiecony teren/ Zaśmiecony teren + zmiana częstotliwości.

 

Tak to wygląda po skopaniu zaznaczonego obszaru 3-ma różnymi nastawami.

 

Znaleziska nr 1 – Ustawienia na czysty teren-plaża, pole, czysty las:
Znaleziska nr 2 – Ustawienia z nagrania z Nail Board Testu 1 zł
Znaleziska nr 3 – Ustawienia jak nr 2 i po zmianie częstotliwości z 2 na 8

 

Nastawy Znaleziska nr1 (  pierwsze od lewej)
DYS3 i wycięty pierwszy marker dyskryminacji (skobelek)
DYN2
włączona „*”
Ton wiod. 5
Próg 7
Moc nad. HIGH
Częstotl. 2
Wzm. sondy x 8
Filtr 3
Średnia 40
Próg dyskr. 40

Nastawy Znaleziska nr 2 : (środkowe)
Ustawienia z Video z Nail Board Testu z 1 zł monetą
Dys1 i wycięty 1 marker dyskryminacji (skobel)
STA 2
włączona „*”
Ton wiod. 20
Próg 3
Moc nad. HIGH
Częstotl. 2
Wzm. sondy x 8
Filtr 3
Średnia 3
Próg dyskr. 30

Nastawy Znaleziska nr 3 :(po prawej – drobnica, kolczyk)

Dys1, wycięty 1 marker dyskryminacji (skobelek)
STA 2
włączona „*”
Ton wiod. 20
Próg 5
Moc nad. HIGH / takie same
Częstotl. 2 / 8
Wzm. sondy x 8
Filtr 3
Średnia 3
Próg dyskr 30

Należy pamiętać, by startować wykrywacz z nastawieniem Próg na „0” i jeśli się zbytnio wzbudza od gruntu to stopniowo podnosić. Zalecane niskie wartości Progu dla drobnicy.

Nastawy nr 1 są najgłębsze i przeznaczone na czysty teren
Nastawy nr 3 są najgłębsze jakie do tej pory udało mi się uzyskać na zaśmiecony teren, gdzie potrzebna jest dobra separacja i dyskryminacja.
Nastawy nr 1 są głębsze od 3
Nastawy nr 3 są dokładniejsze w lokalizacji drobnicy od nastaw nr 1.

 

Dodaj komentarz