Jak zawiadamia Wojewódzki Urzą Ochrony Zabytków w Szczecinie dzisiaj mija termin odpowiedzi skargi skierowanej  na Delegaturę WUOZ w Koszalinie.

Damy urzędowi tydzień, dwa poślizgu i jeśli nie otrzymam wyjaśnienia, to skieruję sprawę do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak do skutku.

 

Dodaj komentarz