Odpowiedź WUOZ Delegatura w Koszalinie przed oględzinami konserwatora zabytków dotycząca zawiadomień zgłoszenia monet: 10 Pfennig 1924,  5 Pfennig 1938, 1 Pfennig 1935, lilijka harcerska.

 

Czekam na oględziny i jednoznaczne stwierdzenie, czy zgłoszone monety i lilijka są zabytkami, czy nie są.

Dodaj komentarz