Odpowiedź WUOZ Delegatura w Koszalinie przed oględzinami konserwatora zabytków dotycząca zawiadomień zgłoszenia monet: 10 Pfennig 1924,  5 Pfennig 1938, 1 Pfennig 1935, lilijka harcerska.

 

Czekam na oględziny i jednoznaczne stwierdzenie, czy zgłoszone monety i lilijka są zabytkami, czy nie są.

One Reply to “Aktualizacja 2 – Skarga na bezczynność organu. Znaleziska zgłoszone, a Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Koszalinie wciąż milczy.”

Dodaj komentarz